Stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství
Vyberte jazyk: Cs Language En Language Es Language

Aktivity v regionu

Česká republika je domácím prostředím mateřské společnosti a vedení holdingové skupiny. Po vstupu do Evropské unie se stává prostorem s klíčovým dosahem do původních i nových členských států a s možností využít získaného postavení pro uplatnění ve všech tématech nabízených služeb. Vzhledem k charakteru společenské poptávky, ekonomické situace a stavu hospodářského využívání krajiny je významným zaměřením divize na projekty, které řeší přizpůsobení vodohospodářských staveb požadavkům na revitalizaci krajiny a ochranu přírodních hodnot, významně ohrožených v celé Evropě.


HK
Královéhradecký kraj finančně podpořil druhé aktualizované vydání odborné knihy Geomorfologické procesy vývoje vodních toků, část I. Typologie korytotvorných procesů.

V letech 2012 - 2015 je společnost ŠINDLAR s.r.o. spolupříjemcem dotace TAČR na projekt č. TA02020817 Optimalizace struktur dřevní hmoty pro revitalizace a přírodě blízké úpravy vodních toků.
TA ČR

ŠINDLAR s.r.o. je příjemcem dotace "Inovace procesů zvyšujících konkurenceschopnost". Účelem poskytnutí dotace je další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti.
ESF