Stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství
Vyberte jazyk: Cs Language En Language Es Language Ru Language Ar Language

O skupině

Cílem skupiny SINDLAR je zajistit co nejširší nabídku služeb v oblasti hospodaření s vodou, zejména provázanost vodohospodářských staveb na trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti, ochranu přírodních zdrojů a biodiverzity.

Rozsah nabízených služeb je zaměřen na konzultační a projektovou přípravu včetně supervize při jejich realizacích. Významnou součástí v přípravě konkrétních projektů jsou analýzy a koncepce krajinného, vodohospodářského a územního plánování. Skupina je schopna řešit náročné zakázky jak pro státní instituce, tak soukromé subjekty a má za sebou bohatý seznam realizovaných projektů. V posledních letech se snaží proniknout na nové trhy a získat klienty i v zemích mimo Evropskou unii.

Současně nabízí všechny společnosti skupiny a jejich obchodní zastoupení ve spolupráci s konsorciálními partnery  služby v oblasti architektury a územního plánování, dopravních a pozemních staveb, inženýrské geologie a geofyziky, hydrogeologie a vodních zdrojů včetně interpretace v geografických informačních systémech.

Dále holdingová skupina působí v oblasti výzkumu, osvěty a publikační činnosti se zaměřením na inovační technologie ekologicky šetrných přístupů k hospodaření s vodou v krajině a obnovitelnými zdroji energie.

V současné době se rozvíjí i navazují aktivity, které podporují stanovené cíle zejména v oblasti cestovního ruchu, obchodních činností a investiční výstavby. 


HK
Královéhradecký kraj finančně podpořil druhé aktualizované vydání odborné knihy Geomorfologické procesy vývoje vodních toků, část I. Typologie korytotvorných procesů.

V letech 2012 - 2015 je společnost ŠINDLAR s.r.o. spolupříjemcem dotace TAČR na projekt č. TA02020817 Optimalizace struktur dřevní hmoty pro revitalizace a přírodě blízké úpravy vodních toků.
TA ČR

ŠINDLAR s.r.o. je příjemcem dotace "Inovace procesů zvyšujících konkurenceschopnost". Účelem poskytnutí dotace je další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti.
ESF