Stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství
Vyberte jazyk: Cs Language En Language Es Language Ru Language Ar Language

Rozsah nabízených služeb

Skupina SINDLAR reprezentovaná společností SINDLAR Group s.r.o. se specializuje na poskytování expertních, projektových a inženýrských služeb v tematické oblasti

 • vodní hospodářství a životní prostředí

Dále je nabídka služeb rozšířena o tým externích specialistů, vázaných rámcovými smlouvami o spolupráci s holdingovou skupinou v tematických oblastech

 • architektura a územní plánování
 • dopravní a pozemní stavby
 • inženýrská geologie a geofyzika
 • hydrogeologie a vodní zdroje
 • interpretace všech řešených oblastí v geografických informačních systémech.

Rozsah nabízených služeb je vždy upraven přiměřeně specifickým podmínkám jednotlivých zemí a regionů. V plném rozsahu je definován následujícími pracovními etapami:

 • projektový management
 • zpracování projektových dokumentací všech stupňů
 • inženýrská činnost (systém vodoprávního řízení v jednotlivých regionech)
 • poradenství a expertízy (ve vazbě na programy financované orgány Evropské unie)
 • zajištění dodávek technologií
 • zajištění realizace staveb a jejich supervize
 • zajištění správy a provozu dokončených vodních staveb

Pro klienty soukromého i státního sektoru nabízí společnosti skupiny prověření možností financování investičních záměrů formou exportních úvěrů, případně využitelnost finančních zdrojů z dostupných programových prostředků poskytovaných zejména rozvojovými bankami pro aktuální situaci v jednotlivých regionech.

Specifickou oblastí nabízených činností je zajišťování školících, výukových a sociálních programů ve spolupráci se státním sektorem a školami všech stupňů v tematické oblasti životního prostředí a vodního hospodářství.