Geomorphological Fluvial Analysis

Zajišťujeme studie a analýzy popisující vývoj vodních toků z hlediska jejich přirozených procesů vývoje koryt a jejich odezvu na změny podmínek vyvolané lidskou činností jako jsou změny trasy koryt vodních toků, ovlivnění hydrologického a splaveninového režimu výstavbou vodních nádrží, vliv na sedimentaci splavenin v nádržích nebo odběrných objektech atd…


 

© ŠINDLAR 2019

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. See more

Close