Zpracování matematických modelů proudění vody v krajině, korytech vodních toků a inženýrských sítích (vodovody a kanalizace). Zpracování výsledků do projektů GIS a aplikace pro projekty vodohospodářských staveb a koncepce protipovodňové ochrany.


 

© ŠINDLAR 2019

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. See more

Close