Zejména se jedná o zajištění všech stupňů povolení staveb v souladu s platnou legislativou na základě udělené plné moci pro zastupování investora. Součástí nabídnutých služeb může být zajišťování nákupu pozemků pro stavby, geometrické plány a zápisy do katastru nemovitostí. Nedílnou součástí je podpora investorů v procesu žádostí o financování staveb z aktuálních dotačních titulů pro projektované stavby.


 

© ŠINDLAR 2019

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. See more

Close