Litomyšlsko

Konečný klient: Mikroregion Litomyšlsko

Zdroj financování: SFŽP, Mikroregion Litomyšlsko

Lokalita: 41 obcí Mikroregionu Litomyšlsko

Datum: 2011 – 2012

Poskytnuté služby: Vyřešení základní koncepce, posouzení realizovatelnosti a zpracování výsledného návrhu definovaných prvků protipovodňových opatření na území obcí Mikroregionu Litomyšlska

Popis projektu:

V rámci zpracované studie proveditelnosti byl navržen systém přírodě blízkých protipovodňových opatření v k.ú. obcí Mikroregionu Litomyšlska.  Návrhy opatření byly koncipovány na základě katalogu PBPO, který je zveřejněn ve Věstníku MŽP 11/2008. Navržené prvky systému protipovodňových opatření vychází z dříve zpracovaných studií, analýzy území a místního šetření se zástupci obcí. Na základě multikriteriální analýzy byl doporučen projektanty komplex opatření, který je významný z hlediska řešení povodňového ohrožení a erozního ohrožení. Z uvedeného souboru opatření byly vybrány akce  významné z hlediska jejich potenciální protipovodňové funkce a možnosti financování a ty se rozpracovaly v detailu vyhlášky 500/2006 Sb. Navržená prioritní opatření byla projednána se všemi identifikovanými dotčenými subjekty a orgány státní správy. Výsledky studie slouží jako podklad komplexních pozemkových úprav, zpracování územně plánovacích dokumentací.  Výsledky studie lze využít při řešení akcí investičního charakteru a materiál k podání žádosti o dotace.

Popis poskytnutých služeb:

Společnost ŠINDLAR s.r.o. zajistila kompletní zpracování projektu v souladu se zadávací dokumentací a požadavků investora.

Přílohy:

 
 

© ŠINDLAR 2018

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Používání cookies na této stránce je povoleno, abychom mohli co nejlépe optimalizovat naše webové stránky a poskytovat tak co nelepší služby. Pokud pokračujete v používání těchto stránek bez změny vašeho cookies nastavení, vyjadřuje tím souhlas s jejich zpracováním. Další informace zde.

Zavřít