Příprava a zpracování komplexních metodických pokynů pro žadatele z OPŽP podoblasti podpory 1.3.2

Název: Příprava a zpracování komplexních metodických pokynů pro žadatele z OPŽP podoblasti podpory 1.3.2

Klient: Ministerstvo životního prostředí

Datum: 2010-2011

Lokalita: metodika má platnost pro celou ČR

Zhotovitel: Šindlar s.r.o., VRV a.s.

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo zpracování metodické příručky určené pro žadatele o dotaci z OPŽP podoblasti podpory 1.3.2, odborné subjekty a zájemce o problematiku protipovodňové ochrany měst a obcí. Příručka žadateli poskytuje podrobný návod jak získat dotaci, jak postupovat při výběru vhodných opatření, až po upozornění na rizika vyskytující se v průběhu zpracování projektové dokumentace a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření. V úvodní části jsou v přehledné formě popsána přírodě blízká protipovodňová opatření, kde se uplatňují a jakým způsobem je lze efektivně využívat v protipovodňové ochraně měst a obcí. Souhrnně je uveden historický vývoj a přístup k protipovodňové ochraně a revitalizačním opatřením v ČR a zahraničí. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny logickým způsobem tak, aby umožnily případnému zájemci orientovat se v dané problematice a zároveň zpracovat žádost o dotaci se všemi náležitostmi požadovanými pro podoblast podpory 1.3.2. Součástí příručky jsou grafické vizualizace jednotlivých typů a odvozených subtypů PBPO, které jsou modifikovány pro účely protipovodňových opatření v intravilánech měst a obcí. U všech typů a subtypů jsou uvedeny základní charakteristiky a limity jejich využití. Schematicky je zpracován proces výběru vhodných lokalit, rozsah jednotlivých stupňů projektových dokumentací PBPO, PPO a navazujících vodohospodářských staveb ve vazbě na stávající právní předpisy.

Popis poskytnutých služeb:

Naše společnost zajistila v projektu následující činnosti:

  • Popis problematiky, specifikace a analýza podmínek pro systémový přístup řešení PBPO v rámci ČR. Analýza a zapracování zkušeností z modelových PBPO realizovaných v rámci ČR a EU v intravilánech obcí
  • Zpracování metodiky pro žadatele z hlediska věcného výběru lokalit pro realizaci opatření, zadávání dokumentací pro přípravné práce, základních organizačních opatření při jejich výstavbě a údržbě a upozornění pro žadatele na možná rizika spojená s realizací staveb, které je nutné dopředu vyhodnotit a pokud možno se jim vyhnout. V součinnosti se společností VRV a.s. byla zpracována část zabývající se požadavky pro zhotovitele dokumentací projektové přípravy, aby byla úspěšně podána žádost do OPŽP, včetně věcných specifik pro cílové žadatele
  • Zpracování katalogu vhodných opatření k realizaci PBPO v zastavěných částech obcí, včetně popisu jednotlivých vzorových opatření, vybraných projekčních parametrů a fotodokumentace realizovaných opatření
  • Účast na jednání se zpracovatelem a dalšími zainteresovanými subjekty
  • Vyhotovení grafického návrhu letáků a zajištění jejich tisku
  • Kompletní koordinace projektu v průběhu celého řešení

Přílohy:

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Z OPŽP PODOBLASTI PODPORY 1.3.2

 

 
 

© ŠINDLAR 2018

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Používání cookies na této stránce je povoleno, abychom mohli co nejlépe optimalizovat naše webové stránky a poskytovat tak co nelepší služby. Pokud pokračujete v používání těchto stránek bez změny vašeho cookies nastavení, vyjadřuje tím souhlas s jejich zpracováním. Další informace zde.

Zavřít