Krounka, Kutřín, výstavba poldru

Název: Krounka, Kutřín, výstavba poldru

Klient: Povodí Labe

Datum: 2009–2018

Lokalita: Kutřín, k.ú. Perálec

Zhotovitel:

2009–2015 ŠINDLAR s.r.o.

2016–2018 Sdružení Kutřín 2016 – Šindlar s.r.o., HG partner s.r.o.

Popis projektu:

Projektová dokumentace řeší návrh suché retenční nádrže na toku Krounka. Stavba je součástí protipovodňové ochrany obcí ležících pod soutokem Krounky a Novohradky. Součástí návrhu je rovněž revitalizace toku a údolní novy Martinického potoka.

Popis poskytnutých služeb:

Předmětem prací bylo vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, geodetické doměření lokality, podrobný inženýrsko-geologický průzkum, vypracování plánu BOZP, vypracování posouzení bezpečnostního přelivu ve 2D matematickém modelu a vypracování projektové dokumentace pro demolice nemovitostí v zátopě.

Základní parametry poldru:

  • výška hráze od ZS: 24,8 m
  • výška hráze od stávajícího terénu: 17,8 m
  • Objem vody při maximální hladině Q1000: 4,75 mil. m3
  • Kategorizace VD dle TBD: II. kategorie
  • Délka revitalizace Martinického potoka: 2,0 km

Součástí návrhu je také rekonstrukce mostu o délce 24,2 m a šířce 8,1 m, rekultivace zemníku, výstavba obslužné komunikace, přípojka el. energie a přeložky el. vedení.

 

 
 

© ŠINDLAR 2018

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Používání cookies na této stránce je povoleno, abychom mohli co nejlépe optimalizovat naše webové stránky a poskytovat tak co nelepší služby. Pokud pokračujete v používání těchto stránek bez změny vašeho cookies nastavení, vyjadřuje tím souhlas s jejich zpracováním. Další informace zde.

Zavřít