Revitalizace toku Hučina v národním parku Šumava

Název: Národní park Šumava – Hučina

Klient: Hl. město Praha

Datum: 2013

Lokalita:  Stožec, Černý Kříž

Zhotovitel: ŠINDLAR s.r.o.

Popis projektu:

Záměrem investora (NP Šumava) byla citlivá revitalizace v minulosti upraveného drobného vodního toku. Významným faktorem bylo, že lokalita patří k rozmnožovacím úsekům pstruha potočního a má také vazbu na kriticky ohroženou perlorodku říční. Oblast byla v historii upravena v souvislosti s těžbou rašelina a intenzifikací hospodářství. Koryto vodního toku bylo přeloženo mimo přirozenou údolnici a celá oblast byla odvodněna systémem příkopů.  Došlo tak k výrazné redukci biotopů vázaných na morfologii drobného vodního toku (typické trdliště pstruha potočního). Druhotným efektem byla i biotopová degradace společenstva nivy.

 

 

Popis poskytnutých služeb:

Na základě geomorfologické analýzy bylo stanoveno, že přirozený charakter vodního toku odpovídá plně vyvinutému meandrování. Toto potvrdil i terénní průzkum, při kterém byly nalezeny segmenty původního koryta. Vzhledem k přírodnímu stavu nivy bylo navrženo koryto s přirozenou kapacitou Q30d podporující časté rozlivy do přilehlé nivy. Koryto bylo řešeno jako morfologicky členité, se zastoupením všech typických korytových útvarů, včetně instalace mrtvého dřeva. Po realizaci tak bylo dosaženo maximální biotopové nabídky. K jistému omezení došlo v střední části, kde ke korytu těsně přiléhají ekologicky cenné podmáčené porosty dřevin s rašeliníkem.  Zde byl zásah minimalizován na vytvoření drobných nátrží umožňující samovolný geomorfologický vývoj. Práce zde byly prováděny ručně.  Drobné omezení tvoří i křížení s železnicí a silniční komunikací, kde byla předpolí propustků v minimální nutné míře opevněna kamenivem.

Základní parametry:

  • Délka toku před realizací: 1,1 km
  • Délka toku po realizaci: 1,7 km
  • Plocha řešeného území: 28,0 ha

Revitalizovaná Hučina v médiích:

hotovo

 
 

© ŠINDLAR 2018

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Používání cookies na této stránce je povoleno, abychom mohli co nejlépe optimalizovat naše webové stránky a poskytovat tak co nelepší služby. Pokud pokračujete v používání těchto stránek bez změny vašeho cookies nastavení, vyjadřuje tím souhlas s jejich zpracováním. Další informace zde.

Zavřít