Podhradský rybník – revitalizace nádrže a litorálního pásma

Klient: Povodí Moravy s.p.

 

Poskytnuté služby : Analýza současného stavu a návrhy řešení v oblasti zvýšení biodiverzity území a minimalizace zanášení prostoru vodního díla sedimenty.

Výstupy :  projekty tisk a digitální formát

 

Popis projektu

Účelem projektu je zlepšení poměrů vodního režimu v prostoru Podhradského rybníka, který se nachází na okraji historické části města Plumlov. U nádrže došlo časem kezmenšení objemu nadržené vody a k zazemnění jeho horní části, kterázarostla náletovými dřevinami, jež narušují litorální pásmo nádrže. p

Mimo původní vodní plochu byl navržen sedimentační prostor pro zachycení splavenin nesených do nádrže. Na výtoku této sedimentační nádrže byl umístěn škrtící objekt, který zahraní přítok při čištění nádrže rybníka.  Dále byla ve dně nádrže zřízena komunikace zpevněna silničními panely pro odvoz materiálu vytěženého z nádrže. Rozdělovací objekt byl umístěný před nátokem do sedimentační předzdrže. Umožňuje zahrazení nátoku do sedimentační předzdrže. V době kdy bude nátok do předzdrže zahrazen je voda převáděna bočním obtokem.

Dle biologického průzkumu lokality se v prostoru stavby vyskytují zvláště chránění živočichové.

Součástí stavby byl proto návrh refugii pro tyto živočichy. Refugium bylo vytvořeno ohrazením vymezeného prostoru se selektivní prostupností a vybudováním bezodtokých tůní.

 

 

 

 
 

© ŠINDLAR 2018

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Používání cookies na této stránce je povoleno, abychom mohli co nejlépe optimalizovat naše webové stránky a poskytovat tak co nelepší služby. Pokud pokračujete v používání těchto stránek bez změny vašeho cookies nastavení, vyjadřuje tím souhlas s jejich zpracováním. Další informace zde.

Zavřít