Poldr Přítluky

Název: Dyje, poldr Přítluky – projektová dokumentace pro územní řízení

Klient: Povodí Moravy, s.p.

Datum: 2016-2017

Lokalita: Přítluky, Jihomoravský kraj

Zhotovitel: ŠINDLAR s.r.o.

Popis projektu:

Předmětem projektu je vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Dyje, poldr Přítluky“ včetně zajištění právoplatného územního rozhodnutí.

Účelem navrhované stavby je větší odlehčení povodňových průtoků Dyje do stávajícího poldru Přítluky a zvětšení jeho retenčního objemu s cílem zvýšit protipovodňovou ochranu níže po toku. Stavba je součástí komplexu protipovodňových opatření, jejichž cílem je ochrana města Břeclav před zaplavením při průtoku Q100.

Popis poskytnutých služeb:

V rámci projektu byly provedeny hydrotechnické výpočty, geodetické zaměření lokality, inženýrsko-geologický průzkum, předběžné hodnocení vlivu záměru (Screening Report Natura), biologické posouzení lokality a bylo navrhnuto vodohospodářské řešení nádrže. V rámci dokumentace pro zjišťovací řízení zajistila naše společnost akustickou studii a rozptylovou studii. Také projednávala zjišťovací řízení a zajistila územní rozhodnutí.

Součástí návrhu stavby byla demolice čerpací stanice, zajištění trafostanic v zátopě, úprava závlahového systému a přeložky a úpravy cestní sítě.

Základní údaje navrhované stavby:

  • Maximální plocha zátopy: 1 302 ha
  • Celková délka hrází poldru: 15,5 km
  • Délka nových a rekonstruovaných hrází a zdí: 7 505 m
  • Maximální objem nádrže: 26,76 mil. m3
  • Kategorie VD dle TBD: kategorie

 
 

© ŠINDLAR 2018

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Používání cookies na této stránce je povoleno, abychom mohli co nejlépe optimalizovat naše webové stránky a poskytovat tak co nelepší služby. Pokud pokračujete v používání těchto stránek bez změny vašeho cookies nastavení, vyjadřuje tím souhlas s jejich zpracováním. Další informace zde.

Zavřít