Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka

Název: Praha – Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka

Klient: Hl. město Praha

Datum: 2011-2013

Lokalita: Praha 6, Šárecké údolí

Zhotovitel: Šindlar s.r.o.

 

Popis projektu

Revitalizace tří samostatných lokalit na Šáreckém potoce. Koryto vodního toku bylo v minulosti technicky upraveno a změněno do podoby příkopu silnice. Zbytek nivy v přírodě blízkém stavu byl od koryta zcela odříznut tělesem komunikace.

Popis poskytnutých služeb:

Záměrem je navracení koryta Šáreckého potoku do přírodě blízkého stavu. Návrh byl zpravován na základě provedení geomorfologické analýzy. Při řešení byl brán ohled na protipovodňovou ochranu přilehlých nemovitostí. Pro revitalizaci byly využity pozemky v majetku investora určené pro rozliv s charakterem rákosiny. Na základě geomorfologické analýzy byl určen charakter toku jako meandrující koryto s kapacitou cca Q30d (třicetidenní vody).  Navržené koryto odpovídá přírodním parametrům, včetně vytvoření takzvaných korytových útvarů (brodů, tůní, prudkých abrazních a pozvolných břehů).  V nivě byly zřízeny neprůtočné tůně pro rozvoj biotopů obojživelníků. Pro křížení s tělesem silnice byly navrženy propustky a revitalizovaná plocha doplněna o pěší komunikaci s dřevěnou lávkou.

Provedená opatření vedla také k významnému zvýšení rekreačního a estetického významu lokality.

Základní parametry:

  • Délka toku před realizací:             0,8 km
  • Délka toku po realizaci:                 1,3 km
  • Plocha řešeného území:                4,9 ha

Příloha:

 
 

© ŠINDLAR 2018

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Používání cookies na této stránce je povoleno, abychom mohli co nejlépe optimalizovat naše webové stránky a poskytovat tak co nelepší služby. Pokud pokračujete v používání těchto stránek bez změny vašeho cookies nastavení, vyjadřuje tím souhlas s jejich zpracováním. Další informace zde.

Zavřít