Revitalizace Rokytky a Hostavického potoka

Název: Praha – Revitalizace Rokytky a Hostavického potoka

Klient: Hl. město Praha

Datum: 2013-2015

Lokalita: Praha, Hrdlořezy, Pod Smetankou

Zhotovitel: Šindlar s.r.o.

Popis projektu:

Projekt se skládá ze tří samostatných lokalit. Dvě lokality jsou na toku Rokytka a těsně na sebe navazují, třetí lokalita je na přítoku Rokytky a je výše v povodí. Pro podrobnější prezentaci projektu byla vybrána lokalita Rokytka A, kde možný územní rozsah dovolil komplexní revitalizaci. Koryto vodního toku bylo v minulosti technicky upraveno klasickým způsobem do tvaru přímého, zahloubeného lichoběžníkového koryta. Niva toku byla zavezena zeminou a především stavebním odpadem. Terén byl vyrovnán a upraven jako travní porost a částečně ovocný sad.

Popis poskytnutých služeb:

Hlavní koncept návrhu byl zpracován na základě geomorfologické analýzy potenciálu přirozeného korytotvorného procesu Rokytky v řešeném úseku, který umožnil stanovit projektové parametry meandrujícího koryta.  Na základě této analýzy byl určen charakter toku jako meandrující koryto s kapacitou cca Q30d (třicetidenní vody). Během realizace bylo navážkami zvýšený terén nutné snížit a vytvořit novou úroveň nivy odpovídající přírodnímu stavu. Oproti předešlému odpovídá nově navržené koryto přírodním parametrům včetně vytvoření přirozené morfologie. Vznikli tak brody, tůně a další prvky, které pomáhají v přírodě zadržovat vodu. Pro zlepšení krytových příležitostí ichtyofauny (ryb) bylo navrženo umístění mrtvé dřevní hmoty do vybraných úseků koryta. Během realizace byl záměr na podnět odborných pracovníků investora velmi vhodně doplněn o další prvky, jako jsou neprůtočné tůně a zvýšené hlinité erozní břehy pro živočichy vytvářející nory (například ledňáček).

Vedle pozitivního dopadu stavby na ekologii krajiny a rozvoj biotopů, se lokalita stala také zajímavým a příjemným místem s potenciálem k volnočasovému využití.

Základní parametry:

  • Délka toku před realizací: 2,1 km
  • Délka toku po realizaci: 2,6 km
  • Plocha řešeného území: 2 ha

 

 
 

© ŠINDLAR 2018

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Používání cookies na této stránce je povoleno, abychom mohli co nejlépe optimalizovat naše webové stránky a poskytovat tak co nelepší služby. Pokud pokračujete v používání těchto stránek bez změny vašeho cookies nastavení, vyjadřuje tím souhlas s jejich zpracováním. Další informace zde.

Zavřít