Krajinné inženýrství, studie odtokových poměrů a ekologie krajiny

Zajištění komplexních služeb od vypracování studií a posudků po návrhy opatření vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji krajiny ve vazbě na zlepšení zemědělského hospodaření a vodního režimu. Součástí je soustava adaptačních opatření na klimatické změny. V České republice je tato služba reprezentována speciálním typem řešení krajiny formou „Komplexních pozemkových úprav a studiemi odtokových poměrů v krajině“. Součástí řešení krajiny je projektování cest a účelových komunikací, které jsou nedílnou součástí zpřístupnění krajiny ale současně protierozními prvky a diverzifikací prostoru doprovodnými porosty – alejemi.
 

© ŠINDLAR 2018