Nakládání s dešťovými a odpadními vodami

Jedná se zejména o problematiku zajištění služeb v oblasti plánování a přípravy staveb pro výstavbu a údržbu kanalizace a spojené infrastruktury jako jsou čistírny odpadních vod, modernizace stávajících provozů. Dále se jedná o vypracování podkladů pro strategické plánování z hlediska rozvoje měst a urbánního prostředí. V neposlední řadě se jedná o aplikaci technologií pro zlepšení využití dešťových vod v intravilánu, jejich zadržení a transformaci pro další užitky v prostředí. 

© ŠINDLAR 2018