Obnovitelné zdroje energie

Jedná se zejména o projektování a výstavbu vodních, fotovoltaických a věrných elektráren, ale před relizací také vyhodnocení hydroenergetického potenciálu vodopisné sítě, instalace, provoz a vyhodnocování automatických stanic pro měření průtoků a srážek a stanovené ekonomické návratnosti budoucích investic.
 

© ŠINDLAR 2018