Matematické modely, zátopová území a projekty GIS

Zpracování matematických modelů proudění vody v krajině, korytech vodních toků a inženýrských sítích (vodovody a kanalizace). Zpracování výsledků do projektů GIS a aplikace pro projekty vodohospodářských staveb a koncepce protipovodňové ochrany.


 

© ŠINDLAR 2018