Vodohospodářské koncepce a plánování, projekty GIS

Přípravujeme a zpracováváme podklady pro strategické plánování v oblasti vodního hospodářství od lokální po národní úroveň. Jedná se o plány povodí, povodňové plány, varovné a výstražné systémy v problematice protipovodňové prevence, stanovení povodňového nebezpeční a ohrožení pro území, návrhy opatření z hlediska klimatických změn.


 

© ŠINDLAR 2018