Podpora investorů v administrativním povolování staveb a dotačních žádostech

Zejména se jedná o zajištění všech stupňů povolení staveb v souladu s platnou legislativou na základě udělené plné moci pro zastupování investora. Součástí nabídnutých služeb může být zajišťování nákupu pozemků pro stavby, geometrické plány a zápisy do katastru nemovitostí. Nedílnou součástí je podpora investorů v procesu žádostí o financování staveb z aktuálních dotačních titulů pro projektované stavby.


 

© ŠINDLAR 2018