Vzdělávací, kulturní a sociální programy

Všechny uvedené aktivity je nezbytné projednat s místními komunitami a veřejností, získat souhlasy s projekty a ve spolupráci s místním systémem osvěty a škol šířit do veřejnosti znalosti a vědomí významu vody pro lidskou společnost. V případě získání grantů zaměřených na výchovu mládeže spolupracuje skupina s vysokými školami a poskytuje zpětnou vazbu z praxe do akademické oblasti.

 

© ŠINDLAR 2018