SOP Čermná (studie odtokových poměrů)

Konečný klient: Lesy České republiky, s.p.

Lokalita: k.ú. Čermná a Chotěvice

Datum: 2014

Poskytnuté služby: geodetické zaměření lokality, hydrotechnické výpočety (1D model), posouzení protipovodňové ochrany v intravilánu obcí, analýza a výpočet množství splavenin, návrhy opatření v ploše povodí, finanční kalkulace, základní projednání s dotčenými subjekty

Popis projektu:

Předmětem studie odtokových poměrů je stanovit v zastavěném území návrhové průtoky a navrhnout vhodná technická opatření protipovodňové ochrany (v zastavěných územích včetně zakreslení záplavových čar, tj. ř.km 0,00 – 0,55 a ř.km 2,60 – 6,25). Na toku a jeho přítocích vytipovat lokality vhodné pro umístění retenčních objektů k zachycení splavenin, případně objektů ke stabilizaci dna toku. Výsledky studie slouží jako podklad pro přípravu protipovodňových opatření v zájmovém území.

Popis poskytnutých služeb:

Společnost ŠINDLAR s.r.o. zajistila kompletní zpracování studie odtokových poměrů v souladu se zadávací dokumentací a požadavků investora.

Příloha:

 
 

© ŠINDLAR 2018

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Používání cookies na této stránce je povoleno, abychom mohli co nejlépe optimalizovat naše webové stránky a poskytovat tak co nelepší služby. Pokud pokračujete v používání těchto stránek bez změny vašeho cookies nastavení, vyjadřuje tím souhlas s jejich zpracováním. Další informace zde.

Zavřít