Nakládání s dešťovými a odpadními vodami

Příklady charakteristických zadání:

  • Generely odkanalizování urbanizovaných celků
  • Kanalizace a systémy odvodnění
  • Hospodaření s dešťovou vodou v zastavěných územích
  • Retence děšťových vod a jejich využití
  • Čistírny odpadních vod
  • Třetí stupeň čištění odpadních vod a recyklace vyčištěné vody v oblastech se zápornou vodohospodářskou bilancí Odvodnění a čištění odpadních vod z průmyslových a důlních areálů
  • Sanace a revitalizace uzavíraných těžebních prostorů se zaměřením na vodohospodářskou část
  • další možnosti dle potřeby klienta
 
 

© ŠINDLAR 2024

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. See more

Close