Obnovitelné zdroje energie

Příklady charakteristických aktivit:

  • Vyhledávací studie energetického potenciálu obnovitelných zdrojů a optimalizace ekonomické efektivity lokalit, minimalizace negativních dopadů na životní prostředí a ekologii krajiny
  • Studie proveditelnosti vybraných lokalit pro obnovitelné energetické zdroje
  • Hydroenergetika jako součást vodohospodářských staveb – vodní elektrárny
  • Příprava a realizace areálů větrných elektráren
  • Příprava a realizace areálů slunečních elektráren
  • Konzultace, příprava a realizace distribučních systémů z hlediska specifik jednotlivých regionů
  • další možnosti dle potřeby klienta
 
 

© ŠINDLAR 2024

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. See more

Close