Revitalizace řek, mokřadů a údolních niv

Příklady charakteristických zadání:

  • Revitalizace vodních toků a údolních niv
  • Revitalizace a obnova pramenišť a vodního režimu v krajině
  • Monitoring provedených opatření z hlediska dosaženého revitalizačního efektu, vyhodnocení odezvy revitalizovaných ekosystémů a optimalizace následné péče
  • Obnova mokřadů v nivách a obnova zazemňujících se odstavených ramen v lokalitách, kde byla úpravami toku zastavena dynamika jejich obnovy vývojem meandrujícího koryta
  • další možnosti dle potřeby klienta
 
 

© ŠINDLAR 2024

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. See more

Close