Vodohospodářské stavby a protipovodňová ochrana

Příklady charakteristických zadání:

 • Komplexní protipovodňová ochrana včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření, hrázové systémy
 • Mosty, opěrné zdi, navazující komunikace
 • Jezy a stupně
 • Rybí přechody všech typů
 • Derivační kanály a náhony
 • Vodní cesty a přístavy
 • Suché retenční nádrže a poldry s revitalizací v ploše zátopy
 • Malé vodní nádrže – rybníky
 • Údolní víceúčelové nádrže – přehrady
 • Účelové vodní nádrže
 • Řízené skládky domovních odpadů a zabezpečení povrchových a podzemních vod před znečištěním
 • Vodohospodářská problematika v územním plánování
 • Komplexní řešení vody v intravilánech měst a obcí
 • Architektonické zapojení vodních toků do městských parků – povodňové parky
 • další možnosti dle potřeby klienta
 
 

© ŠINDLAR 2024

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. See more

Close