Nabídka pro obce

Jaké služby můžeme vaší obci nabídnout?

 

Analýza povodňové ochrany obce

Nabízíme komplexní analýzu povodňové ochrany obcí. Jedná se o posouzení stávající povodňové ochrany zástavby a technické infrastruktury. Náš tým také navrhne opatření pro zlepšení stávající situace. Analýza současné úrovně povodňové ochrany je stanovena v rozsahu platných správních předpisů za pomocí matematických modelů 1D a 2D. Výstupem analýzy jsou záplavové čáry odpovídající průtokům Q5 Q20 Q100 Q500 , které  definují ohrožené nemovitosti a technickou infrastrukturu. Dále pro vás můžeme vytvořit mapy ohrožení, rizik apod., které navíc kombinují rychlosti proudu a hloubky pro dané místo. Jedná se o výstupy, které jsou základním podkladem pro návrhy opatření a určující strategii obce pro její trvale udržitelný rozvoj.

Zadržení vody v krajině

Zajistíme pro vás komplexní službu od vypracování studií a posudků po návrhy opatření vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji krajiny ve vazbě na zlepšení zemědělského hospodaření a vodního režimu. Součástí je soustava adaptačních opatření na klimatické změny. V České republice je tato služba reprezentována speciálním typem řešení krajiny formou „Komplexních pozemkových úprav a studiemi odtokových poměrů v krajině“ Součástí jsou projekty nádrží, rybníků, poldrů, revitalizace vodních toků, tůní a mokřadů, protierozní opatření.

Vodní zdroje a vodohospodářské technologické celky

V obcích řešíme zásobování obyvatelstva a průmyslu vodou. Hydrogeologické průzkumy, vrty, projekty umělé infiltrace. Zajišťujeme technologického řešení vodních zdrojů, vodovodů a kanalizací, čistíren odpadních vod, alternativního čištění odpadních vod pro malé obce a další.

Architektura ve městech ve vazbě na vodu v intravilánech

Zejména revitalizace koridorů vodních toků ve vazbě na městské parky a příměstské rekreační oblasti včetně řešení navazujících dopravních, inženýrských a pozemních staveb. Koncepce a řešení území pro  zástavbu. Vymezení a řešení aktivních záplavových území a jejich bezkonfliktního využití, vazby na územní plánování.

Projekty a žádosti o dotace

Poradíme vám s žádostmi o dotace z aktuálně dostupných programů. Poskytujeme management dotačních projektů v oborech voda, vodní zdroje, nádrže, revitalizace krajiny.

 

Rádi vám poradíme. Objednejte si u nás bezplatnou konzultaci pomocí formuláře.

 

Objednejte si bezplatnou konzultaci

 

   
   

  © ŠINDLAR 2024

  K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

  V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

  Zavřít