V této profesní oblasti nabízíme zejména vypracování všech typů studií a potřebných podkladů pro vyhodnocení zásahů do chráněných ekosystémů nebo kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vypracováváme také dokumentace plánů péče o území NATURA 2000, ostatní ZCHÚ, případně jejich aktualizace. Navrhujeme řešení územních systémů ekologické stability, jejich aktualizaci a zapracování do územně plánovacích dokumentací a komplexních pozemkových úprav. Zpracováváme hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. autorizovanou osobou ke všem typům projektů, ke kterým je hodnocení vyžadováno.

Tato profesní oblast obsahuje zejména:

  • Šetrné hospodářské využívání krajiny, obnova ekologické rovnováhy v krajině
  • Protierozní ochrana na zemědělské, lesní a ostatní půdě s vazbou na optimalizaci splaveninového režimu v povodí
  • Revitalizace a obnova mokřadů, pramenišť a vodního režimu v krajině
  • Mapování biotopů, zpracování návrhů na nová chráněná území, biologické průzkumy
  • Hydrobiologické a ichtyologické posouzení vodních toků a nádrží
  • Studie rizik vlivů akcelerované eroze na chráněná území vodních toků a niv, návrhy opatření pro zachování předmětu ochrany
  • Dokumentace o vlivu staveb a technologií na životní prostředí v souladu s platnou legislativou v příslušném regionu
  • Zpracování hodnocení § 67 zákona č. 114/1992 Sb. autorizovanou osobou, jako součást dokumentace projektu. Návrhy kompenzačních opatření
  • Ekologický dozor stavby
  • další možnosti dle potřeby klienta
 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít