Přípravujeme a zpracováváme podklady pro strategické plánování v oblasti vodního hospodářství od lokální po národní úroveň. Jedná se o plány povodí, povodňové plány, varovné a výstražné systémy v problematice protipovodňové prevence, stanovení povodňového nebezpeční a ohrožení pro území, návrhy opatření z hlediska klimatických změn.

Tato profesní oblast obsahuje zejména:

 • Vodohospodářské plány povodí
 • Studie odtokových poměrů a návrhy přírodě blízkých i hydrotechnických protipovodňových opatření
 • Studie odtokových poměrů a řešení adaptačních opatření na klimatickou změnu (sucho, povodně, zadržení vody v krajině)
 • Geomorfologické analýzy stavu a vývoje koryt vodních toků
 • Hydrotechnické modely proudění vody ve vodních tocích, nivách, kanalizačních nebo vodovodních soustavách
 • Vymezení zátopových území a mapy povodňových rizik dle platných vyhlášek pro vyhlášení zátopových území
 • Digitální povodňové plány, systémy včasného varování a krizové scénář pro zvládání přírodních katastrof způsobených Výstavba včetně kalibrace meteorologických a limnigrafických stanic
 • Vodohospodářské bilance a využití vodních zdrojů
 • Monitoring kvality vody a budování informačních systémů o znečišťovatelích
 • Splaveninové studie povodí, transportu splavenin a optimalizace protierozní ochrany
 • Mapování aridních oblastí a rizik dezertizace krajiny
 • Zadržení dešťových vod a umělá infiltrace do podzemních vod
 • Hydrogeologické analýzy zásob podzemních vod, pro potřeby infiltrace a využití pro vodní zdroje
 • další možnosti dle potřeby klienta
 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít