Název: Náhon Chrudim

Klient: Město Chrudim

Lokalita: Město Chrudim

Datum: 1995 – 2014

Poskytnuté služby: Zpracování dokumentací pro územní řízení (DUR), stavební povolení (DSP) a autorský dozor (AD) rozšířený o zaškolení  dodavatelů do prací při realizaci detailů revitalizovaných koryt

Výstupy :  dokumentace všech stupňů a realizovaná stavba, konzultace k provozu revitalizované stavby

Doba realizace :  stavba probíhá postupně po etapách zahájení první etapy 1995, poslední dokončená etapa 2014

Technické parametry:

  • Rozloha řešeného území celkem 3,2 ha
  • Délka revitalizovaného náhonu 1,1 km
  • Počet realizovaných úseků 6
  • Návrhový průtok meandrující kynety: 0,15 m3 s-1

Popis projektu:

Revitalizace náhonu v Chrudimi je postupný mnohaletý proces, který je vytvořen z jednotlivých navazujících staveb podle postupně vznikajících potřeb města. Každý z úseků má svoji specifickou charakteristiku, která vytvořila samostatný model řešení revitalizace vodního toku a způsob jeho architektonického zapojení do městského prostředí.

Z nejvýznamnějších stavebních úseků je vhodné vyjmenovat následující lokality:

  • „U muzea“ (1995) – charakteristický úsek mezi kolmými nábřežními zdmi, který má vzor v nízkoenergetickém toku v skalní soutěsce, při této stavbě ještě nebyl znám koncept geomorfologických korytotvorných procesů a návrh vycházel pouze z morfologického konceptu navazujících nepravidelných tůní
  • „U divadla“ (1998) – nejznámější lokalita, ve které byl poprvé rozšířen profil na celý prostor městského parku, vytvořena nová údolní niva a použit koncept meandrující kynety (GMF typ MD). Přístupnost vody v městském prostoru pro rekreaci lidí je unikátním prvkem ve využití městského prostředí. Lokalita navazuje na sevřený úsek mezi nábřežními zdmi, kde je obnoveno funkční historické mlýnské kolo jako připomínka původní funkce náhonu.
  • „Dětské hřiště“ – lokalita, která je poněkud stranou centra města, ale poskytuje vzor rekreačního parku v tiché zóně za městským stadionem. Meandrující kyneta (GMF typ MD) byla doplněna odstaveným ramenem a zrušený jez nahrazen větvícím se korytem s brodovými úseky stabilizovanými říčními valouny (GMF typ AB).
  • „Soukenická“ a „Pod Kopanicí“ – dvě velmi zajímavé lokality, kde se podařilo v sevřeném prostoru mezi komunikací a rodinnými domy nebo soukromými pozemky vytvořit zajímavé propojení městského prostředí a vodního toku, kde mezi častými mostky plní vinoucí se přírodě blízká kyneta se štěrkovými náplavy porostlými kvetoucí vlhkomilnou vegetací funkci předzahrádek jednotlivých domů a je i tak vnímána a provozována.

Další lokality jsou již méně přístupné nebo nemají tak výrazné revitalizační a architektonické prvky, ale propojují celý náhon do migračně prostupného biokoridoru jižní části starého města Chrudim.

Klíčovým momentem ve vývoji celého projektu byla kompletace hlavních lokalit do naučné stezky „Modrá osa“, která začíná v centru města na hlavním náměstí a prochází po délce celého náhonu až na jeho začátek k jezu na řece Chrudimce nad sportovním stadionem.

Soubor staveb jako celek byl přihlášen v roce 2010 do celosvětové soutěže „The International  Awards for Liveable Communities held in Chicago”, kde získal v celosvětové konkurenci bronzovou medaili.
 
Profil projektu si můžete prohlédnout v databázi příkladů adaptačních opatření na změnu klimatu na webu Adapterra Awards

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít