Novinky

Ve dnech 24. – 26. 11. proběhla v Limě, Peru výstava zaměřená na životní prostředí a zelené technologie, na které SINDLAR Group svou dceřinou společností SINDLAR PERÚ S.A.C. prezentovala realizované environmentální projekty.

Současně prezentovala týmovou práci s architektonickou kanceláří JKA Architekti, se kterou úzce spolupracuje na vytváření územních plánů v Iráku, a společnost T-Mapy , která poskytuje služby v oblasti technologií GIS.

 

 


29.11.2011
 
V září 2011 byly zahájeny práce na zpracování „Koncepce ekologické správy a údržby toku, jeho revitalizace a samovolné renaturalizace řeky Bečvy v ř. km 0 – 42“

Investorem studie je Unie pro řeku Moravu a výsledek prací je zaměřen na koordinaci zájmů neziskových organizací a správce toku.


19.09.2011
 
Naše společnost vyhrála výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na kanalizaci a čistírnu odpadních vod v obci Pilníkov.


14.07.2011
 
Probíhá výstavba protipovodňové ochrany obce Moravičany a města Loštice. Naše společnost zpracovala dokumentaci k územnímu řízení, ke stavebnímu povolení a podílí se na zpracování realizační dokumentace stavby.

 

Stavba byla zahájena v roce 2010 a bude dokončena v roce 2011.

 


08.05.2011
 
V Havlíčkově Brodě pokračuje výstavba revitalizačních a protipovodňových opatření dle projektu zpracovaného v naší společnosti.

Stavba byla zahájena v roce 2010 a bude dokončena v roce 2012.


15.03.2011
 
Od 1. září se stala společnost SINDLAR EU s.r.o. jako reprezentant skupiny SINDLAR členem konsorcia EURONET CONSULTING.


10.01.2011
 
V průběhu let 1997 – 2009 byla realizována revitalizační opatření na jižní větvi náhonu v Chrudimi o délce cca 1000 m. Cílem bylo zlepšení ekologických a estetických funkcí náhonu a začlenění do architektonické koncepce urbánního prostředí.

V roce 2010 byla stavba oceněna bronzovou medailí v mezinárodní soutěží ‚The International Awards for Liveable Communities 2010‘ pořádané v Chicagu


02.10.2010
 
Firma v roce 2010 rozšířila portfolio nabízených služeb pro obce a města v oblasti kompletních služeb v zajišťování digitálních povodňových plánů, včetně realizace hlásných a výstražných systémů.


15.04.2010
 
Byla dokončena realizace Odbahnění rybníku v Prkenném Dole, včetně rekonstrukce funkčních objektů a výstavby rybího přechodu.

Projekt byl oceněn jako „Stavba roku 2008 Královéhradeckého kraje“ v kategorii dopravní a inženýrské stavby. Autorem projektu je společnost ŠINDLAR s.r.o., která zároveň prováděla autorský dozor na stavbě.


09.10.2009
 
Byla uzavřena smlouva společnosti ŠINDLAR s.r.o. s Povodím Labe, s.p. na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí pro výstavbu poldru u obce Kutřín. Přibližné parametry vodního díla: retenční objem 4,5 mil.m3, plocha zátopy 80 ha, výška hráze 18 m.


07.04.2009
 
Byly zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na výstavbu protipovodňových opatření v obci Moravičany a městě Loštice. Předběžné parametry stavby: cca 2 km zemních hrází, ochranné zdi, mobilní hrazení, rekonstrukce jezu, přeložky inženýrských sítí (voda DN 400, VTL plyn, vedení ČEZ), rozdělovací a omezovací objekt na Třebůvce, rozšíření příčného profilu Třebůvky.


06.04.2009
 
 

© ŠINDLAR 2023

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít