Geomorfologické fluviální analýzy

Pro správné řešení všech zásahů do koryt vodních toků, jejich niv a povodí je nezbytné analyzovat přirozený potenciál vodních toků z hlediska energie proudící vody a odporu prostředí, zejména odolnosti břehů a dna, transport splavenin a nivní vegetace. Tím jsou určeny morfologické tvary řek (meandrování, větvení ….) Bez znalosti přirozených korytotvorných procesů není možné navrhovat revitalizace vodních toků, přírodě blízká protipovodňová opatření, adaptační opatření na změnu klimatu nebo vazbu na architekturu měst a obcí.

Tato profesní oblast obsahuje zejména:

  • Studie transportu sedimentů v korytech řek, sedimentu, optimizace a správa eroze
  • Geomorfologické analýzy potenciálu korytotvorných procesů, plány péče o chráněná území se specifikou dynamických fluviálních procesů
  • Analýza a optimalizace splaveninového režimu v povodích a tocích hlediska potřeby dynamické obnovy biotopů volně se vyvíjejících ekosystémů vodních toků
  • další možnosti dle potřeby klienta

Název: Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru

Klient: Město Trnava

Lokalita: Slovensko – Město Trnava, obce Biely Kostol, Sucha nad Parnou, Zvončín, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč

Datum: 2016

 

Název: Chornice – Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření

Klient: Obec Chornice

Lokalita: Chornice, Česká Republika

Datum: 2014-2015

 

Název: Chlumec nad Cidlinou, studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření

Klient: Město Chlumec nad Cidlinou

Lokalita: Chlumec nad Cidlinou

Datum: 2014-2015

 

 

© ŠINDLAR 2023

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít