Revitalizace řek, mokřadů a údolních niv, vazba na architekturu měst

Protipovodňová ochrana měst a obcí je dnes již jednoznačně spojena s revitalizacemi vodních toků, povodňovými parky a architekturou navazujícího města. Je již nemyslitelné, aby úpravy koryt nerespektovaly ekologii a potřeby lidí pro rekreaci a krásné prostředí pro život.

Také v nezastavěném území jsou revitalizace vodních toků a niv nezbytné pro obnovu ekosystémů lužních lesů a luk, přírodního prostředí odstavených ramen a dalších přirozených funkcí vodních toků. Zejména bez revitalizací vodních toků a niv není možné zajistit potřebné zadržení vody v krajině, transformaci povodňových průtoků a zvýšení zásob podzemní vody v nivách.

Proto je potřebné navrhovat revitalizace vodních toků, přírodě blízká protipovodňová opatření, adaptační opatření na změnu klimatu a vazbu revitalizací vodních toků na architekturu měst a obcí.

Tato profesní oblast obsahuje zejména:

  • Revitalizace vodních toků a údolních niv
  • Revitalizace a obnova pramenišť a vodního režimu v krajině
  • Monitoring provedených opatření z hlediska dosaženého revitalizačního efektu, vyhodnocení odezvy revitalizovaných ekosystémů a optimalizace následné péče
  • Obnova mokřadů v nivách a obnova zazemňujících se odstavených ramen v lokalitách, kde byla úpravami toku zastavena dynamika jejich obnovy vývojem meandrujícího koryta
  • další možnosti dle potřeby klienta

Název: Poldr Žichlínek, retenční nádrž a revitalizace toků a niv v ploše zdrže

Klient: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita: Žichlínek, Pardubický kraj

Datum: dokončení stavby 2008

 

Název: Zprůchodnění migrační překážky na Kamenici – U kurtů

Klient: Povodí Ohře, státní podnik

Lokalita: Česká Kamenice, Ústecký kraj

Datum: 2016 – 2018

 

Název: Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru

Klient: Město Trnava

Lokalita: Slovensko – Město Trnava, obce Biely Kostol, Sucha nad Parnou, Zvončín, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč

Datum: 2016

 

Název: Praha – Revitalizace Rokytky a Hostavického potoka

Klient: Hl. město Praha

Lokalita: Praha, Hrdlořezy, Pod Smetankou

Datum: 2013-2015

 

Název: Chornice – Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření

Klient: Obec Chornice

Lokalita: Chornice, Česká Republika

Datum: 2014-2015

 

Název: Chlumec nad Cidlinou, studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření

Klient: Město Chlumec nad Cidlinou

Lokalita: Chlumec nad Cidlinou

Datum: 2014-2015

 

Název: Náhon Chrudim

Klient: Město Chrudim

Lokalita: Město Chrudim

Datum: 1995 – 2014

Poskytnuté služby: Zpracování dokumentací pro územní řízení (DUR), stavební povolení (DSP) a autorský dozor (AD) rozšířený o zaškolení  dodavatelů do prací při realizaci detailů revitalizovaných koryt

 

Název: Národní park Šumava – Hučina

Klient: Hl. město Praha

Lokalita: Stožec, Černý Kříž

Datum: 2013

 

Název: Praha – Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka

Klient: Hl. město Praha

Lokalita: Praha 6, Šárecké údolí

Datum: 2011 – 2013

 

Název: Bradava – Spálené Poříčí, revitalizační opatření, studie projekčních parametrů

Klient: Povodí Vltavy

Lokalita: Spálené Poříčí, Plzeňský kraj

 

 

© ŠINDLAR 2023

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít