Vodohospodářské stavby a protipovodňová ochrana

Zajištění služeb v oblasti výstavby vodohospodářských staveb jako jsou vodní nádrže, jezy, náhony, mosty, úpravy vodních toků a vodních cest, atd.. Dále zajišťujeme problematiku protipovodňových staveb, především poldry, retenční nádrže, protipovodňové hráze k ochraně intravilánu atd.. Protipovodňová opatření jsou vždy navrhována s akcentem na přírodě blízké typy opatření, které minimalizují dopady nezbytných hydrotechnických opatření na vodní a na vodu vázané ekosystémy. Součástí je soustava adaptačních opatření na klimatické změny.

Tato profesní oblast obsahuje zejména:

  • Studie transportu sedimentů v korytech řek, sedimentu, optimizace a správa eroze
  • Geomorfologické analýzy potenciálu korytotvorných procesů, plány péče o chráněná území se specifikou dynamických fluviálních procesů
  • Analýza a optimalizace splaveninového režimu v povodích a tocích hlediska potřeby dynamické obnovy biotopů volně se vyvíjejících ekosystémů vodních toků
  • další možnosti dle potřeby klienta

Název: Poldr Žichlínek, retenční nádrž a revitalizace toků a niv v ploše zdrže

Klient: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita: Žichlínek, Pardubický kraj

Datum: dokončení stavby 2008

 

Název: Krounka, Kutřín, výstavba poldru

Klient: Povodí Labe

Lokalita: Kutřín, k.ú. Perálec

Datum: 2009–2018

 

Název: Třebůvka Loštice – Moravičany, úprava toku a hrázování

Klient: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita: Loštice

Datum: dokončeno 2012

 

Název: Dyje, poldr Přítluky – projektová dokumentace pro územní řízení

Klient: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita: Přítluky, Jihomoravský kraj

Datum: 2016-2017

 

Název: PPO Němčice – aktualizace

Klient: Lesy České republiky, s.p.

Lokalita: Němčice, Pardubický kraj, Česká republika

Datum: 2015–2016

 

Název: Vodní nádrž Kapelunk, Pohoří na Šumavě

Klient: Lesy České republiky, s.p.

Lokalita: k.ú. Pohoří na Šumavě, Jihočeský kraj

Datum: 2015-2017

 

Název: Litomyšlsko

Konečný klient: Mikroregion Litomyšlsko

Lokalita: 41 obcí Mikroregionu Litomyšlsko

Datum: 2011 – 2012

Poskytnuté služby: Vyřešení základní koncepce, posouzení realizovatelnosti a zpracování výsledného návrhu definovaných prvků protipovodňových opatření na území obcí Mikroregionu Litomyšlska

 

Název: VD Plumlov – revitalizace konce vzdutí

Klient: Povodí Moravy s.p.

Lokalita: město Plumlov

Poskytnuté služby: Analýza současného stavu a návrhy řešení v oblasti zvýšení biodiverzity území a minimalizace zanášení prostoru vodního díla sedimenty.

 

Název: Podhradský rybník – revitalizace nádrže a litorálního pásma

Klient: Povodí Moravy s.p.

Lokalita: město Plumlov

Poskytnuté služby: Analýza současného stavu a návrhy řešení v oblasti zvýšení biodiverzity území a minimalizace zanášení prostoru vodního díla sedimenty.

 

Název: Nová Ves III – revitalizace Voděradského potoka a obnova nádrže u mlýna „Stojespal

Klient: Jíří Honz

Lokalita: obec Nová Ves III, okres Kolín

Poskytnuté služby: Analýza současného stavu, IGP průzkum, návrh objektů nádrže, autorský dozor

 

 

© ŠINDLAR 2023

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít