Matematické modely, zátopová území a projekty GIS

Řešení vodohospodářských úkolů v krajině vyžaduje pro komplexní, efektivní a věcně správné návrhy opatření matematické modely popisující pohyb vody v krajině. Jednak v ploše povodí, kde dochází – nebo naopak nedochází k akumulaci a transformaci dešťových srážek na podzemní nebo povrchový odtok vody. Ten následně vytváří vodopisnou síť s nivami a v kontaktu s městy vytváří povodňová rizika. Proto je klíčové zahájit konkrétní práce na řešení vodohospodářských úkolů hydrologickými a hydrotechnickými matematickými modely.

Tato profesní oblast obsahuje zejména:

  • Zpracování srážko-odtokových matematických modelů, které definují odtokové charakteristiky v povodí a umožní modelovat změny odtoku vloženými soubory opatření v ploše povodí i soustavami nádrží.
  • Zpracování matematických modelů proudění vody v korytech vodních toků a v rozlivech v nivách nebo zastavěných územích měst a obcí umožní vymezit rizika a navrhnout efektivní preventivní protipovodňová opatření včetně stanovení transformace povodňových průtoků v rozlivech revitalizovaných toků a niv mimo zastavěná území.
  • Zpracování matematických modelů proudění vody v inženýrských sítích (vodovody a kanalizace) je nedílnou součástí inženýrských řešení
  • Zpracování výsledků do projektů GIS pro vymezení aktivních zátopových území podle vyhlášky
  • Návrhy variantních řešení a hydrotechnická optimalizace preventivních protipovodňových opatření, posouzení řešení z hlediska ekonomické efektivity a z hlediska architektonického začlenění do měst a ekologické funkce ve volné krajině
  • další možnosti dle potřeby klienta

Název: Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Klient: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Lokalita: Česká Republika

Datum: 2013-2015

 

Název: Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Kosířsko

Klient: Mikroregion Kosířsko

Lokalita: Drahanovice, Hněvotín, Luběnice, Lutín, Slatinice, Slatinky a Těšetice

Datum: 2014-2015

 

Název: Metodika pro žadatele projektů protipovodňových opatření v horských a podhorských oblastech z po 1 OPŽP

Klient: ČR – Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod

Lokalita: Česká Republika

Datum: 2011

 

Název: Chornice – Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření

Klient: Obec Chornice

Lokalita: Chornice, Česká Republika

Datum: 2014-2015

 

 

© ŠINDLAR 2023

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít