Vodohospodářské koncepce a plánování, projekty GIS

Přípravujeme a zpracováváme podklady pro strategické plánování v oblasti vodního hospodářství od lokální po národní úroveň. Jedná se o plány povodí, povodňové plány, varovné a výstražné systémy v problematice protipovodňové prevence, stanovení povodňového nebezpeční a ohrožení pro území, návrhy opatření z hlediska klimatických změn.

Tato profesní oblast obsahuje zejména:

 • Vodohospodářské plány povodí
 • Studie odtokových poměrů a návrhy přírodě blízkých i hydrotechnických protipovodňových opatření
 • Studie odtokových poměrů a řešení adaptačních opatření na klimatickou změnu (sucho, povodně, zadržení vody v krajině)
 • Geomorfologické analýzy stavu a vývoje koryt vodních toků
 • Hydrotechnické modely proudění vody ve vodních tocích, nivách, kanalizačních nebo vodovodních soustavách
 • Vymezení zátopových území a mapy povodňových rizik dle platných vyhlášek pro vyhlášení zátopových území
 • Digitální povodňové plány, systémy včasného varování a krizové scénář pro zvládání přírodních katastrof způsobených Výstavba včetně kalibrace meteorologických a limnigrafických stanic
 • Vodohospodářské bilance a využití vodních zdrojů
 • Monitoring kvality vody a budování informačních systémů o znečišťovatelích
 • Splaveninové studie povodí, transportu splavenin a optimalizace protierozní ochrany
 • Mapování aridních oblastí a rizik dezertizace krajiny
 • Zadržení dešťových vod a umělá infiltrace do podzemních vod
 • Hydrogeologické analýzy zásob podzemních vod, pro potřeby infiltrace a využití pro vodní zdroje
 • další možnosti dle potřeby klienta

Název: Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Klient: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Lokalita: Česká Republika

Datum: 2013-2015

 

Název: Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Kosířsko

Klient: Mikroregion Kosířsko

Lokalita: Drahanovice, Hněvotín, Luběnice, Lutín, Slatinice, Slatinky a Těšetice

Datum: 2014-2015

 

Název: SOP Čermná (studie odtokových poměrů)

Konečný klient: Lesy České republiky, s.p.

Lokalita: k.ú. Čermná a Chotěvice

Datum: 2014

Poskytnuté služby: geodetické zaměření lokality, hydrotechnické výpočety (1D model), posouzení protipovodňové ochrany v intravilánu obcí, analýza a výpočet množství splavenin, návrhy opatření v ploše povodí, finanční kalkulace, základní projednání s dotčenými subjekty

 

Název: Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v k.ú. Skalice u Smiřic a k.ú. Skalička nad Labem – Plán společných zařízení

Klient: Pozemkový úřad Hradec Králové (státní sektor), Česká republika

Lokalita: Skalice u Smiřic a k.ú. Skalička nad Labem

Poskytnuté služby: Analýza současného stavu a návrh Plánu společných zařízení

 

Název: Metodika pro žadatele projektů protipovodňových opatření v horských a podhorských oblastech z po 1 OPŽP

Klient: ČR – Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod

Lokalita: Česká Republika

Datum: 2011

 

Název: Příprava a zpracování komplexních metodických pokynů pro žadatele z OPŽP podoblasti podpory 1.3.2

Klient: Ministerstvo životního prostředí

Lokalita: metodika má platnost pro celou ČR

Datum: 2010-2011

 

Název: BALAD: Strategie rozvoje města a modernizace územního plánu

Konečný klient: Provincie Salah ad Din (státní sektor)

Lokalita: Balad, Provincie Salah ad Din, Irák

Datum: 2009 – 2011

Poskytnuté služby: Analýza současného stavu a návrh variantního řešení rozvoje v oblasti vodního hospodářství a ochrany přírodních zdrojů.

 

Název: ABAYCHI: Strategie rozvoje města a modernizace územního plánu

Konečný klient: Provincie Baghdad (státní sektor)

Lokalita: Abaychi, Provincie Baghdad, Irak

Datum: 2009 – 2011

Poskytnuté služby: Analýza současného stavu a návrh variantního řešení rozvoje v oblasti vodního hospodářství a ochrany přírodních zdrojů.

 

Název: NAHRAWAN: Strategie rozvoje města a modernizace územního plánu

Konečný klient: Provincie Baghdad (státní sektor)

Lokalita: Nahrawan, Provincie Baghdad, Irák

Datum: 2009 – 2011

Poskytnuté služby: Analýza současného stavu a návrh variantního řešení rozvoje v oblasti vodního hospodářství a ochrany přírodních zdrojů.

 

Název: RUMAITHA: Strategie rozvoje města a modernizace územního plánu

Konečný klient: Provincie Al-Muthanna (státní sektor)

Lokalita: Rumaitha, Provincie Al-Muthanna, Irák

Datum: 2008 – 2011

Poskytnuté služby: Analýza současného stavu a návrh variantního řešení rozvoje města v oblasti vodního hospodářství a ochrany přírodních zdrojů.

 

Název: KHIDER: Strategie rozvoje města a modernizace územního plánu

Klient: Provincie Al-Muthana (státní sektor)

Lokalita: Khider, Provincie Al-Muthana, Irák

Datum: 2008 – 2011

Poskytnuté služby: Analýza současného stavu a návrh variantního řešení rozvoje v oblasti vodního hospodářství a ochrany přírodních zdrojů.

 

Název: SAMAWA: Strategie rozvoje města a modernizace územního plánu

Klient: Provincie Al-Muthana (státní sektor)

Lokalita: Provincie Al-Muthana, Irák

Datum: 2008 – 2011

Poskytnuté služby: Analýza současného stavu a návrh variantního řešení rozvoje v oblasti vodního hospodářství a ochrany přírodních zdrojů.

 

 

© ŠINDLAR 2023

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít