Název: Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Klient: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Lokalita: Česká Republika

Datum: 2013-2015

Popis projektu:

Projekt navrhuje soustavu přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření v prioritních povodích ČR a vytváří tak podklad pro komplexní plán v  oblasti vod se zpřístupněním výsledků na mapovém portálu cílovým skupinám uživatelů. Součástí navrhovaného řešení je zlepšení systémů protipovodňové ochrany území, jejich doplnění o prvky lokální ochrany a strategie pro efektivní opatření protierozní ochrany půdy. Projekt poskytuje nová data a kontrolní nástroje a vytváří podklady pro doplnění existujících plánovacích agend v nezastavěném území.

Celkovým dopadem projektu má být integrace zájmů ČR do komplexního celostátního řešení vodohospodářské infrastruktury.

Popis poskytnutých služeb:

Naše společnost provedla analýzu současného stavu nezbytnou pro návrhy opatření, jejich optimalizace a určení efektu opatření, a také navrhla samotná přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření.

Analýza probíhala na území celé České Republiky, která zahrnuje:

  • celkovou plochu 78 866km2
  • 40 551 km vodních toků.

Návrhy přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření se týkaly:

  • 89 povodí III. řádu o celkové ploše 69 063 km2
  • 35 200 km páteřních toků povodí IV. řádu
  • 417 povodí kritických bodů o celkové ploše 2 919 km2 a 1 596 km vodních toků.

V rámci analytické části byly provedeny tyto úkony:

Vymezení řešených území, analýza využití zemědělského půdního fondu geomorfologického potenciálu přirozeného stavu vod a niv, posouzení morfologie terénu (aplikace DMT), identifikace odtokových linií (hydrologicky korektní DMT) a stanovení odtokových poměrů v řešených povodích.

Na základě takto dosažených dat byla navržena řada protierozních a protipovodňových opatření. Kromě organizačních a agrotechnických zásad vycházejících ze znalosti příčin vzniku erozních jevů, byly zpracovány technické návrhy, jako jsou retenční průleh, odváděcí příkop, svodný příkop, retenční nádrže a další.

Na závěr byla u všech opatření také vyhodnocena jejich účinnost pomocí matematických modelů.

Odkazy a přílohy:

www.vodavkrajine.cz

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít