Novinky


20.12.2023
 
V minulých týdnech zahájila Západočeská univerzita v Plzni revitalizaci náletového lesoparku, který je součástí kampusu na Borech. Práce začaly pěstební probírkou dřevin a budou pokračovat zpracováním studie a projektové dokumentace.

Naše společnost ve spolupráci s Ing. Martinou Havlovou, Ph.D. a Ing. et. Bc. Radkem Prokešem, Ph.D. připravuje celkový návrh architektonického, krajinářského a vodohospodářského řešení.

Více si přečtěte v tiskové zprávě ZČU


12.09.2023
 
Projekt „Revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem“, který jsme projektovali, postoupil do finále soutěže o nejlepší projekt adaptačního opatření.

V letošním, 5. ročníku, do finále odborná porota vybrala 21 projektů ze 115 přihlášených a Vy máte možnost rozhodnout, který projekt získá ocenění veřejnosti Cenu sympatie.

Hlasovat pro projekty můžete až do 15. října na adapterraawards.cz. Odeslaný hlas nezapomeňte potvrdit ve Vaší e-mailové schránce. Jinak nebude započítán.


foto: Nadace Partnerství – Adapterra Awards (Vojta Herout)

21.08.2023
 
V rámci projektu „LIVING RIVERS LIFE21 IPE/SK/069837 – Implementácia Vodného plánu Slovenska vo vybraných povodiach“ Ministerstvo životného prostredia SR ve spolupráci s Výzkumným ústavom vodného hospodárstva uspořádali odborný seminář s názvem „Revitalizácie vodných tokov – návrat k prirodzenej podobe riek“. Seminář se konal 4. května ve slovenské Bratislavě.

Cílem semináře byl úvod do problematiky revitalizací vodních toků, který byl zaměřený na praktické zkušenosti od procesu přípravy až po realizaci staveb včetně navazující údržby revitalizovaného toku. Seminář byl určen zejména pro zástupce státní správy, správce vodních toků, projektanty a odborníky na vodní hospodářství, ale i zástupce nevládních organizací a architekty městského i krajinného prostředí.

V rámci setkání zaznělo mnoho zajímavých prezentací. Těší nás, že jedním z přednášejících byl i Ing. Miloslav Šindlar, který přispěl svou přednáškou na téma „30 let revitalizací vodních toků a údolních niv“, která zdůrazňovala význam a důležitost revitalizací vodních toků v rámci komplexních řešení protipovodňové ochrany, ochrany přírody a obnovy krajiny včetně adaptačních opatření na klimatické změny. Revitalizace byly představeny také jako nedílná součást architektury měst a obcí.

Prezentaci si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde.


23.05.2023
 
 

Slovenský deník Pravda vedl rozhovor s ředitelem společnosti Miloslavem Šindlarem o významu přírodě blízkých protipovodňových ochran. Přečtěte si přepis tohoto rozhovoru.


03.01.2019
 
Cílem stavby byla rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Komenského, která byla vyvolaná plánovanou rekonstrukcí komunikace a opěrných zdí. Jednalo se o rekonstrukci stávající jednotné gravitační kanalizace, vodovodu a vodovodních a kanalizačních přípojek v ulici Komenského od městského úřadu po ulici Horská.

Více se dozvíte na samostatné stránce akce.


01.12.2017
 
Předmětem je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání územního řízení, stavebního povolení a provádění stavby pro rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Dukelská, Viničná a Na Celně ve městě Mladá Boleslav.


01.09.2017
 
V rámci letošní konference Říční krajina, pořádané Koalicí pro řeky, proběhla exkurze po revitalizacích vodních toků realizovaných v Praze. Navštívené lokality byly realizovány správcem toku MHM Prahy a projekčně zpracovány naší společností. V rámci exkurze jsme provedli účastníky po lokalitách a poskytli odborný výklad. Prezentační leták z akce je k dispozici ke stažení.


14.05.2017
 
Byla dokončena rekonstrukce historické vodní nádrže Kapelunk na toku Lužnice. Stavba zahrnuje vybudování korunového bezpečnostního přelivu, rekonstrukce hráze, rekonstrukce základové výpusti, vybudování požeráku a sedimentační předzdrže a další. Podrobnosti o akci se dozvíte na samostatné stránce.

 


25.01.2017
 
Cílem projektu byla dostavba splaškové kanalizace v části obce Machov, Nízká Srbská a v Machovské Lhotě, která má odvádět odpadní vody do stávající čistírny odpadních vod v Nízké Srbské. Součástí projektu bylo také vybudování jedné dešťové stoky.


07.09.2015
 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít