Název: Bradava – Spálené Poříčí, revitalizační opatření, studie projekčních parametrů

Klient: Povodí Vltavy

Lokalita: Spálené Poříčí, Plzeňský kraj

Zhotovitel: Šindlar s.r.o.

Popis projektu:

V minulosti bylo v zájmové lokalitě koryto Bradavy napřímeno, svahy opevněny kamennou dlažbou do betonu, podélný sklon stabilizován celkem pěti spádovými stupni aobnažená štěrkoviska byla zalesněna. Tímto opatřením se omezil zdroj splavenin, který byl potřebný pro dynamickou rovnováhu korytotvorných procesů ve vodním toku.

Během povodňových průtoků v roce 2002 – 2006 došlo k úplné destrukci úpravy, a po pádu spádových stupňů nastala akcelerovaná eroze. Koryto zvýšilo kapacitu, zvýšily se rychlosti a nedostatek splavenin urychlil hloubkovou erozi. Místy je koryto zahloubeno až na skalní podloží. Dochází k podemílání břehů, vzniku nátrží a vyvracení břehových porostů do toku.

Technické parametry revitalizovaného toku:

  • vinutí trasy 1,10
  • návrh délky toku 870 m
  • návrhový průtok – Q30d 00 m3.s-1
  • průměrný sklon navrženého toku 0,011
  • šířka koryta v brodech 7,0 m
  • průměrná hloubka koryta v brodech 0,33 m
  • šířka vinutí koryta vodního toku 26 m
  • délka meandru 132 m

Popis poskytnutých služeb:

Cílem záměru je revitalizace koryta a nivy Bradavy, která byla upravena a následně poškozena povodňovými průtoky.

Základním hydrotechnickým předpokladem revitalizace toku je návrat parametrů koryta do podmínek přibližujících se přirozeným geomorfologickým korytotvorným procesům. To znamená rozšířit upravené koryto do širokého a mělkého větvícího se řečiště, které převede návrhové průtoky menší hloubkou a sníženými rychlostmi. Stavební záměr je rozdělen do tří stavebních objektů: 1) Vytvoření nové nivy (řečiště) a větvícího se koryta toku. 2) Vytvoření balvanitého skluzu na začátku úpravy. 3) Vegetační úpravy.

Tok Bradavy patří do evropsky významné lokality. Obnovou přirozených podmínek pro  větvící se vodní tok dojde nejenom k zastavení stávající akcelerované eroze, ale také k vytvoření mozaiky biotopů periodicky obnovovaných povodňovýni průtoky. Rovněž dojde k významnému zlepšení pohledových kvalit lokality a zlepšení krajinného rázu.

 

 

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít