Název: Litomyšlsko

Konečný klient: Mikroregion Litomyšlsko

Lokalita: 41 obcí Mikroregionu Litomyšlsko

Datum: 2011 – 2012

Poskytnuté služby: Vyřešení základní koncepce, posouzení realizovatelnosti a zpracování výsledného návrhu definovaných prvků protipovodňových opatření na území obcí Mikroregionu Litomyšlska

Zdroj financování: SFŽP, Mikroregion Litomyšlsko

Popis projektu:

V rámci zpracované studie proveditelnosti byl navržen systém přírodě blízkých protipovodňových opatření v k.ú. obcí Mikroregionu Litomyšlska.  Návrhy opatření byly koncipovány na základě katalogu PBPO, který je zveřejněn ve Věstníku MŽP 11/2008. Navržené prvky systému protipovodňových opatření vychází z dříve zpracovaných studií, analýzy území a místního šetření se zástupci obcí. Na základě multikriteriální analýzy byl doporučen projektanty komplex opatření, který je významný z hlediska řešení povodňového ohrožení a erozního ohrožení. Z uvedeného souboru opatření byly vybrány akce  významné z hlediska jejich potenciální protipovodňové funkce a možnosti financování a ty se rozpracovaly v detailu vyhlášky 500/2006 Sb. Navržená prioritní opatření byla projednána se všemi identifikovanými dotčenými subjekty a orgány státní správy. Výsledky studie slouží jako podklad komplexních pozemkových úprav, zpracování územně plánovacích dokumentací.  Výsledky studie lze využít při řešení akcí investičního charakteru a materiál k podání žádosti o dotace.

Popis poskytnutých služeb:

Společnost ŠINDLAR s.r.o. zajistila kompletní zpracování projektu v souladu se zadávací dokumentací a požadavků investora.

Přílohy:

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít