Název: I. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji

Klient: Královéhradecký kraj

Lokalita: 16 Evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 na území Královéhradeckého kraje (Bystřice, Lukavecký potok, Žaltman, Březinka, Rybník Smrkovák, Uhřínov – Benátky, Chlumec – Karlova Koruna, Nadslav, Stará Metuje, Kanice – lesní rybník, Rybník Spáleniště, Zadní Machová, Opočno, Kačerov, Červená Třemešná –rybník, Vražba).

Datum: 2009-2011

Zhotovitel: Šindlar s.r.o., GEOŠRAFO, s.r.o.

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo zpracování plánů péče o území včetně inventarizačních průzkumů, projednání plánů péče s vlastníky dotčených pozemků, obcemi a krajem, schválení plánu péče. Součástí projektu byly i geodetické práce v území, které vymezily hranice území, vytyčení hranic území v terénu, označení hranic dle vyhlášky č. 60/2008 Sb. pomocí pruhového značení, státních znaků.

  • 16 lokalit
  • celková plocha 4615 ha
  • plocha lesů 234 ha
  • obvod 107,5 km

Popis poskytnutých služeb:

Společnost ŠINDLAR s.r.o. zajistila v projektu následující činnosti:

  • Zpracování plánu péče s náležitostmi dle § 38 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a § 1 a násl. vyhlášky č. 60/2008 Sb.
  • Zpracování návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území (evropsky významné lokality) dle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. a § 4 a násl. vyhlášky č. 60/2008 Sb.
  • Účast na jednání za účelem projednání plánů péče s dotčenými obcemi a vlastníky pozemků.
  • Označení hranic ZCHÚ způsobem odpovídajícím ustanovení § 11 a příl. 5 vyhlášky č. 60/2008 Sb.
  • V součinnosti se subdodavateli inventarizační průzkumy a jejich zpracování
  • Kompletní koordinace projektů v průběhu celého řešení

Odkaz: drusop.nature.cz

 

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít