Název: II. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji

Klient: Královéhradecký kraj

Lokalita: 21 Evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 na území Královéhradeckého kraje (Dědina u Dobrušky, Týnišťské Poorličí, Dubno, Na Plachtě, Piletický a Librantický potok, Luční potok v Podkrkonoší, Zbytka, Hustířanský les, Pod Rýzmburkem, Víno, Olešnice, Peklo, Javorka a Cidlina – Sběř, Libosad obora, Byšičky 1, Halín, Hluboky Kovač, Rybník Strašidlo, Tuří rybník, Veselský háj, Bažiny)

Datum: 2012-2014

Zhotovitel: Šindlar s.r.o., GEOŠRAFO, s.r.o.

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo zpracování plánů péče o území včetně inventarizačních průzkumů, projednání plánů péče s vlastníky dotčených pozemků, obcemi a krajem, schválení plánu péče. Součástí projektu byly i geodetické práce v území, které vymezily hranice území, vytyčení hranic území v terénu, označení hranic dle vyhlášky č. 60/2008 Sb. pomocí pruhového značení, státních znaků. Po dokončení výše uvedených prací byly vytvořeny a vytištěny pro každou lokalitu informační letáky.

 •  21 lokalit
 • celková plocha: 2916 ha
 • plocha lesů: 2323 ha
 • obvod: 227,6 km

 

Popis poskytnutých služeb:

Společnost ŠINDLAR s.r.o. zajistila v projektu následující činnosti:

 • Zpracování plánu péče s náležitostmi dle § 38 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a § 1 a násl. vyhlášky č. 60/2008 Sb.
 • Zpracování návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území (evropsky významné lokality) dle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. a § 4 a násl. vyhlášky č. 60/2008 Sb.
 • Účast na jednání za účelem projednání plánů péče s dotčenými obcemi a vlastníky pozemků.
 • Vyhotovení grafického návrhu brožur a zajištění jejich tisku.
 • Označení hranic ZCHÚ způsobem odpovídajícím ustanovení § 11 a příl. 5 vyhlášky č. 60/2008 Sb.
 • V součinnosti se subdodavateli inventarizační průzkumy a jejich zpracování
 • Kompletní koordinace projektů v průběhu celého řešení

Odkaz: http://drusop.nature.cz/ost/archiv/plany_pece/index.php?frame

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít