Název: Metodika pro žadatele projektů protipovodňových opatření v horských a podhorských oblastech z po 1 OPŽP

Klient: ČR – Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod

Lokalita: Česká Republika

Datum: 2011

Zhotovitel: ŠINDLAR s.r.o., AV ProENVI s.r.o.

Popis projektu:

Na žádost Ministerstva životního prostředí ČR jsme vytvořili metodiku pro žadatele prioritní osy 1 OPŽP, která poskytuje základní informace o způsobu přírodě blízkých návrhů řešení úprav toků v horských a podhorských oblastech. Navrhovaná řešení splňují na jedné straně nároky na protipovodňová opatření a zároveň na straně druhé zachovávají vazbu na charakteristické podmínky těchto oblastí, tzn. zvyšují ekologické hodnoty vodních toků a architektonicky je začleňují do zastavěných částí obcí.

Popis poskytnutých služeb:

Výstup je souhrn teoretických informací a východisek v oblasti horských a podhorských vodních toků a návrhu analytických a rozhodovacích nástrojů, které slouží k výběru typu opatření dle vytvořeného „Katalogu opatření“. Katalog určuje základní rámec a charakter navržených řešení v daném úseku a vyjmenovává vhodné stavební objekty včetně jejich základních technických parametrů. Součástí dokumentace je i příručka pro projektanty, která shrnuje poznatky o problematice návrhů opatření v horských a podhorských vodních tocích.

Odkazy a přílohy:

Vyhodnocení povodní v červnu a červenci 2009 na území České republiky

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít