Protipovodňová ochrana měst a obcí je dnes již jednoznačně spojena s revitalizacemi vodních toků, povodňovými parky a architekturou navazujícího města. Je již nemyslitelné, aby úpravy koryt nerespektovaly ekologii a potřeby lidí pro rekreaci a krásné prostředí pro život.

Také v nezastavěném území jsou revitalizace vodních toků a niv nezbytné pro obnovu ekosystémů lužních lesů a luk, přírodního prostředí odstavených ramen a dalších přirozených funkcí vodních toků. Zejména bez revitalizací vodních toků a niv není možné zajistit potřebné zadržení vody v krajině, transformaci povodňových průtoků a zvýšení zásob podzemní vody v nivách.

Proto je potřebné navrhovat revitalizace vodních toků, přírodě blízká protipovodňová opatření, adaptační opatření na změnu klimatu a vazbu revitalizací vodních toků na architekturu měst a obcí.

Tato profesní oblast obsahuje zejména:

  • Revitalizace vodních toků a údolních niv
  • Revitalizace a obnova pramenišť a vodního režimu v krajině
  • Monitoring provedených opatření z hlediska dosaženého revitalizačního efektu, vyhodnocení odezvy revitalizovaných ekosystémů a optimalizace následné péče
  • Obnova mokřadů v nivách a obnova zazemňujících se odstavených ramen v lokalitách, kde byla úpravami toku zastavena dynamika jejich obnovy vývojem meandrujícího koryta
  • další možnosti dle potřeby klienta
 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít