Název: Plán péče o Národní přírodní památku Skalická Morávka

Klient: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Lokalita: Národní přírodní památka Skalická Morávka, Okres Frýdek Místek, k.ú.Skalice u Frýdku-Místku, Raškovice, Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty.

Datum: 2009-2010

Poskytnuté služby: Zpracování plánu péče Národní přírodní památky Skalická Morávka v souladu s „Osnovou plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma“ vydanou MŽP.

  • celková plocha 103 ha, včetně ochranného pásma.

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo zpracování plánu péče, včetně vyhodnocení aktuálních výsledků inventarizačních průzkumů rostlin a živočichů, zaznamenaných geomorfologických změn toku a nivy Skalické Morávky, vývoj populací invazních druhů rostlin a způsob managementu.

Návrhy opatření jsou koncipovány k obnově a zachování podmínek
pro přirozený dynamický vývoj toku. To znamená ponechat řece potřebný prostor pro rozlivy
a překládání koryt a tím i k přirozené obnově a vývoji biotopů. K přirozenému vývoji toku patří i boční eroze uvnitř pásu přirozeného vývoje řečiště, jehož šířka odpovídá energetickému a geomorfologickému potenciálu vodního toku v daném typu údolí a povodí. Naopak, hloubková eroze je jevem nežádoucím a pro daný geomorfologický typ toku velmi nebezpečným. Součástí cílového stavu je proto také překládání štěrků při povodňových stavech vody, zanechání spadlých kmenů v řečišti i ve stabilizovaných periodicky zaplavovaných porostech v nivě a související dodávka dřevní hmoty do vodních toků. Podmínkou zachování přirozených podmínek je také zachování resp. obnova průtokového režimu v území.

 

Popis poskytnutých služeb:

Společnost ŠINDLAR s.r.o. zajistila v projektu následující činnosti:

  • Zpracování plánu péče s náležitostmi dle § 38 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a § 1 a násl. vyhlášky č. 60/2008 Sb.
  • Účast na jednání za účelem projednání plánu péče se zadavatelem a  dotčenými subjekty
  • V součinnosti se subdodavateli vyhodnocení inventarizačních průzkumů
  • Analýza podkladů s vazbou na geomorfologický vývoj Skalické Morávky a změn vyvolaných akcelerovanou erozí
  • Kompletní koordinace projektů v průběhu celého řešení

Příloha:

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít