Název: Dyje, poldr Přítluky – projektová dokumentace pro územní řízení

Klient: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita: Přítluky, Jihomoravský kraj

Datum: 2016-2017

Zhotovitel: ŠINDLAR s.r.o.

Popis projektu:

Předmětem projektu je vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Dyje, poldr Přítluky“ včetně zajištění právoplatného územního rozhodnutí.

Účelem navrhované stavby je větší odlehčení povodňových průtoků Dyje do stávajícího poldru Přítluky a zvětšení jeho retenčního objemu s cílem zvýšit protipovodňovou ochranu níže po toku. Stavba je součástí komplexu protipovodňových opatření, jejichž cílem je ochrana města Břeclav před zaplavením při průtoku Q100.

Popis poskytnutých služeb:

V rámci projektu byly provedeny hydrotechnické výpočty, geodetické zaměření lokality, inženýrsko-geologický průzkum, předběžné hodnocení vlivu záměru (Screening Report Natura), biologické posouzení lokality a bylo navrhnuto vodohospodářské řešení nádrže. V rámci dokumentace pro zjišťovací řízení zajistila naše společnost akustickou studii a rozptylovou studii. Také projednávala zjišťovací řízení a zajistila územní rozhodnutí.

Součástí návrhu stavby byla demolice čerpací stanice, zajištění trafostanic v zátopě, úprava závlahového systému a přeložky a úpravy cestní sítě.

Základní údaje navrhované stavby:

  • Maximální plocha zátopy: 1 302 ha
  • Celková délka hrází poldru: 15,5 km
  • Délka nových a rekonstruovaných hrází a zdí: 7 505 m
  • Maximální objem nádrže: 26,76 mil. m3
  • Kategorie VD dle TBD: kategorie

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít