Název: Praha – Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka

Klient: Hl. město Praha

Lokalita: Praha 6, Šárecké údolí

Datum: 2011 – 2013

Popis projektu

Revitalizace tří samostatných lokalit na Šáreckém potoce. Koryto vodního toku bylo v minulosti technicky upraveno a změněno do podoby příkopu silnice. Zbytek nivy v přírodě blízkém stavu byl od koryta zcela odříznut tělesem komunikace.

Popis poskytnutých služeb:

Záměrem je navracení koryta Šáreckého potoku do přírodě blízkého stavu. Návrh byl zpravován na základě provedení geomorfologické analýzy. Při řešení byl brán ohled na protipovodňovou ochranu přilehlých nemovitostí. Pro revitalizaci byly využity pozemky v majetku investora určené pro rozliv s charakterem rákosiny. Na základě geomorfologické analýzy byl určen charakter toku jako meandrující koryto s kapacitou cca Q30d (třicetidenní vody).  Navržené koryto odpovídá přírodním parametrům, včetně vytvoření takzvaných korytových útvarů (brodů, tůní, prudkých abrazních a pozvolných břehů).  V nivě byly zřízeny neprůtočné tůně pro rozvoj biotopů obojživelníků. Pro křížení s tělesem silnice byly navrženy propustky a revitalizovaná plocha doplněna o pěší komunikaci s dřevěnou lávkou.

Provedená opatření vedla také k významnému zvýšení rekreačního a estetického významu lokality.

Základní parametry:

  • Délka toku před realizací:             0,8 km
  • Délka toku po realizaci:                 1,3 km
  • Plocha řešeného území:                4,9 ha

Příloha:

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít