Název: Praha – Revitalizace Rokytky a Hostavického potoka

Klient: Hl. město Praha

Lokalita: Praha, Hrdlořezy, Pod Smetankou

Datum: 2013-2015

Zhotovitel: ŠINDLAR s. r. o.

Prezentace projektu: Adapterra Awards

Popis projektu:

Projekt se skládá ze tří samostatných lokalit. Dvě lokality jsou na toku Rokytka a těsně na sebe navazují, třetí lokalita je na přítoku Rokytky a je výše v povodí. Pro podrobnější prezentaci projektu byla vybrána lokalita Rokytka A, kde možný územní rozsah dovolil komplexní revitalizaci. Koryto vodního toku bylo v minulosti technicky upraveno klasickým způsobem do tvaru přímého, zahloubeného lichoběžníkového koryta. Niva toku byla zavezena zeminou a především stavebním odpadem. Terén byl vyrovnán a upraven jako travní porost a částečně ovocný sad.

Popis poskytnutých služeb:

Hlavní koncept návrhu byl zpracován na základě geomorfologické analýzy potenciálu přirozeného korytotvorného procesu Rokytky v řešeném úseku, který umožnil stanovit projektové parametry meandrujícího koryta.  Na základě této analýzy byl určen charakter toku jako meandrující koryto s kapacitou cca Q30d (třicetidenní vody). Během realizace bylo navážkami zvýšený terén nutné snížit a vytvořit novou úroveň nivy odpovídající přírodnímu stavu. Oproti předešlému odpovídá nově navržené koryto přírodním parametrům včetně vytvoření přirozené morfologie. Vznikli tak brody, tůně a další prvky, které pomáhají v přírodě zadržovat vodu. Pro zlepšení krytových příležitostí ichtyofauny (ryb) bylo navrženo umístění mrtvé dřevní hmoty do vybraných úseků koryta. Během realizace byl záměr na podnět odborných pracovníků investora velmi vhodně doplněn o další prvky, jako jsou neprůtočné tůně a zvýšené hlinité erozní břehy pro živočichy vytvářející nory (například ledňáček).

Vedle pozitivního dopadu stavby na ekologii krajiny a rozvoj biotopů, se lokalita stala také zajímavým a příjemným místem s potenciálem k volnočasovému využití.

Základní parametry:

  • Délka toku před realizací: 2,1 km
  • Délka toku po realizaci: 2,6 km
  • Plocha řešeného území: 2 ha

Naše stavba vyhrála v anketě organizace Arnika o nejlepší klimatizaci Prahy. Více informací na webu Arniky.

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít