Novinky

Děkujeme všem obchodním partnerům za spolupráci v roce 2021.
Všem také přejeme hodně zdraví a spokojenosti v roce 2022 a těšíme se na společné úspěchy při spolupráci v roce 2022.

Za SINDLAR Group
Miloslav Šindlar


01.01.2022
 
 

Slovenský deník Pravda vedl rozhovor s ředitelem společnosti Miloslavem Šindlarem o významu přírodě blízkých protipovodňových ochran. Přečtěte si přepis tohoto rozhovoru.


03.01.2019
 
Cílem stavby byla rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Komenského, která byla vyvolaná plánovanou rekonstrukcí komunikace a opěrných zdí. Jednalo se o rekonstrukci stávající jednotné gravitační kanalizace, vodovodu a vodovodních a kanalizačních přípojek v ulici Komenského od městského úřadu po ulici Horská.

Více se dozvíte na samostatné stránce akce.


01.12.2017
 
Předmětem je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání územního řízení, stavebního povolení a provádění stavby pro rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Dukelská, Viničná a Na Celně ve městě Mladá Boleslav.


01.09.2017
 
V rámci letošní konference Říční krajina, pořádané Koalicí pro řeky, proběhla exkurze po revitalizacích vodních toků realizovaných v Praze. Navštívené lokality byly realizovány správcem toku MHM Prahy a projekčně zpracovány naší společností. V rámci exkurze jsme provedli účastníky po lokalitách a poskytli odborný výklad. Prezentační leták z akce je k dispozici ke stažení.


14.05.2017
 
Byla dokončena rekonstrukce historické vodní nádrže Kapelunk na toku Lužnice. Stavba zahrnuje vybudování korunového bezpečnostního přelivu, rekonstrukce hráze, rekonstrukce základové výpusti, vybudování požeráku a sedimentační předzdrže a další. Podrobnosti o akci se dozvíte na samostatné stránce.

 


25.01.2017
 
Cílem projektu byla dostavba splaškové kanalizace v části obce Machov, Nízká Srbská a v Machovské Lhotě, která má odvádět odpadní vody do stávající čistírny odpadních vod v Nízké Srbské. Součástí projektu bylo také vybudování jedné dešťové stoky.


07.09.2015
 
Cílem stavby byla oprava zborcené zátěžové patky stávajícího opevnění, oprava stávajících betonových schodišť a vybudování nových přístupových cest k vodní hladině dle požadavků investora.

V rámci vymezeného úseku koryta (od silničního mostu přes Jizeru v ul. Tyršova po pravostranné zaústěná náhonu (Jílovecký potok) bylo řešeno celkem 6 stavebních objektů.


04.02.2015
 
V lednu 2013 bylo uvedeno do prodeje druhé aktualizované vydání knihy Geomorfologické procesy vývoje vodních toků, Část I. : Typologie korytotvorných procesů.

 

Více v samostatné sekci.


24.01.2013
 
Ve dnech 24. – 26. 11. proběhla v Limě, Peru výstava zaměřená na životní prostředí a zelené technologie, na které SINDLAR Group svou dceřinou společností SINDLAR PERÚ S.A.C. prezentovala realizované environmentální projekty.

Současně prezentovala týmovou práci s architektonickou kanceláří JKA Architekti, se kterou úzce spolupracuje na vytváření územních plánů v Iráku, a společnost T-Mapy , která poskytuje služby v oblasti technologií GIS.

 

 


29.11.2011
 
V září 2011 byly zahájeny práce na zpracování „Koncepce ekologické správy a údržby toku, jeho revitalizace a samovolné renaturalizace řeky Bečvy v ř. km 0 – 42“

Investorem studie je Unie pro řeku Moravu a výsledek prací je zaměřen na koordinaci zájmů neziskových organizací a správce toku.


19.09.2011
 
 

© ŠINDLAR 2022

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít