Název: Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Polepy, KoPÚ Encovany a dotčené okolí

Klient: Česká republika – Státní pozemkový úřad

Lokalita: Polepy, Encovany, Hrušovany a okolí

Datum: 2016

Zhotovitel: Šindlar s.r.o.

Popis projektu:

Předmětem studie bylo posouzení odtokových poměrů včetně vyhodnocení erozního ohrožení zemědělských půd pro k. ú. Polepy, Encovany a Hrušovany a navazující hydrologicky dotčená území. Součástí studie bylo rovněž vypracování návrhu protierozních, protipovodňových a krajinotvorných opatření a posouzení jejich účinnosti. Studie byla koncipována jako úvodní analýza pro zadání komplexní pozemkové úpravy v řešeném území. Výměra řešeného území činila 2 430 ha.

Popis poskytnutých služeb:

V rámci podkladových analýz byly posouzeny geomorfologické, geografické, pedologické, hydrologické, klimatologické a geobiocenologické charakteristiky na zájmovém území. Na základě získaných vstupních dat byly provedeny modelové výpočty stanovující míru erozního ohrožení a základní odtokové charakteristiky řešeného území včetně tzv. kritických profilů povrchového odtoku. Výsledky provedených analýz byly zobrazeny do mapových výstupů (míra erozního ohrožení, dráhy soustředěného odtoku, kritické profily (body) povrchového odtoku.

V lokalitách s nadlimitními charakteristikami půdní eroze byly navrženy soubory protierozních opatření, jejichž účinnost byla následně ověřena srovnávacími výpočty. Výsledky byly zobrazeny v mapě erozního ohrožení půdy po realizaci protierozních opatření.

Pro zlepšení odtokových poměrů ve vymezených kritických profilech povrchového odtoku byla navržena protipovodňová opatření, jejichž vliv na zlepšení odtokových poměrů byl ověřen hydrotechnickými výpočty.

Protierozní a protipovodňová opatření byla dále doplněna o návrhy krajinářských úprav zaměřených na zlepšení krajinného rázu a ekologické stability krajiny (revitalizační úpravy).

Protierozní opatření

 • Ochranné protierozní osevní postupy a agrotechnická opatření – celková plocha: 967,1 ha
 • Ochranné zatravnění – celková plocha: 161,6 ha
 • Soustava technických protierozních opatření: celková délka: 9 259 m
 • Souhrnné opatření proti větrné erozi: celková plocha 836,6 ha

Protipovodňová a vodohospodářská opatření

 • Nová vodní nádrž – celkem 4 opatření
 • Obnova historické vodní nádrže – celkem 1 opatření
 • Nové propustky – celkem 11 opatření
 • Rekonstrukce propustků, opatření na propustku – celkem 8 opatření
 • Opatření na stávajících objektech – celkem 6
 • Opatření na stávajících příkopech – celková délka 95 m
 • Svodné příkopy – celková délka 113 m
 • Záchytné příkopy – 336 m
 • Náhon – 262 m
 • Opatření na stávajících tocích – celková délka 2 863 m
 • Zatrubnění – 845 m

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

 • Revitalizace vodních toků – celková délka: 810 m
 • Úprava suchého koryta – celková délka: 1 210 m
 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít